ZBIRAMO DOKAZE

Imamo izdelane rešitve za zbiranje dokaznega gradiva na različnih področjih zavarovanja vaših pravic.

Omogočamo vam dostop do podatkov in informacij potrebnih za dokazovanje vaših pravic pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi ali organizacijami.

Znano je, da so postopki, s katerimi se pravice uveljavljajo v primeru kršitve, pomembnejši od same pridobitve pravic.

Ne glede na to, za katero vrsto postopka gre, je vsem skupno, da morajo imetniki pravic zaznati kršitve ter pridobiti informacije, ki jih zahtevajo procesna pravila.

Zato naše rešitve vključujejo zagotavljajo 24-urno strokovno pomoč in standardne operativne postopke, ki izhajajo in desetletnih preiskovalnih izkušenj in preverjenih pristopov k zbiranju dokazov, kar zagotavlja vsakokraten verodostojen rezultat.